thơ mở hàng blog mới

006 by tom2tom1981.


Khác nhauThánh thần động vật quỷ ma


trộn ba thứ ấy thì ra con người


nguyên liệu có vậy mà thôi


sống


chia tỉ lệthế rồi khác nhau.


Ảnh: l.i (chiều 14 tháng Giêng Văn Miếu).


hoangphu06


"Vừa miệng" quá !

Đá Trắng

Hi bạn.
Bài này ngộ à. Đơn giản như một... định nghĩa về con người.

newday

Chào bạn làm quen.
Bài thơ lạ lạ....
Mình thắc mắc: "Sống....Chia tỉ lệ" còn "Chết..." thì thế nào???!!